Проектантски услуги по част „Архитектура“


Архитектурно проектиране

За изработването на идеен или технически архитектурен проект се изисква време за съгласуване намеренията на възложителя и представата за функционалност на архитекта. Креативното мислене на нашите архитекти, ще ви помогнат в избора  да съчетае естетически вид, красота, материали, обеми и редица градоустройствени ограничения. Крайният резултат трябва да бъде най-доброто архитектурно решение, което да се хареса на възложителя, да отговаря на неговите, виждания, изискванияи и намерения. Основна задача на нашия екип е да Ви предложим най-доброто решение!
Етапите в разработването на архитектурния проект са три. Изготвят се в следната последователност:
1. Идеен проект на част архитектурна включва:
* Идейни скици и 3D визуализации на сградата
* Фасади
* Два разреза
* Разпределения на етажните нива (включва Сутерен и План Покрив)
* Ситуация

2. Технически проект на част архитектурна включва:

* 3D визуализации
* Частични разрези при по-голяма сложност
* Подробна разработка на всички чертежи от Идейния проект
* Нанасяне на всички инженерни инсталации в архитектурните чертежи (ОВ, ВИК, Конструкции, ЕЛ)
* Количествена сметка
* Ситуация
3. Работен проект на част архитектурна включва:
* Разработване на архитектурни детайли (детайл на фуги, изолация на покрив, детайли за топло и хитроизолация и др.)

Архитектурно заснемане

Архитектурно заснемане е необходимо при изготвяне на конструктивен проект за преустройство на къща, реконструкция на стара сграда, пристройка или надстройка, проект за промяна на предназначението или когато липсва техническа документация. Целта на заснемането е да се покаже обхвата на промените настъпили в даден апартамент или сграда, спрямо съществуващото положение и понякога е необходима част при изготвянето на конструктивно становище.  Заснемането представлява точно измерване на всички конструктивни и архитектурни елементи – колони, шайби, преградни стени, размери на помещения, височини на греди, прозорци, еркери, височини на етажа, отвори  и други детайли в сградата.
Advertisements
%d bloggers like this: