Конструктивно и сеизмично оценяване

За изчисления на нашите обекти използваме съвременни софтуерни продукти. Тъй като през 1987 година се сменят земетръсните норми, а през 2004г. нормите за натоварване върху сгради и съоръжения, чрез софтуерните програми може да се направи анализ на стара сграда (построена преди 1987г.), за сеизмична устойчивост, допълнително натоварване на плоча, сняг или вятър. Конструктивния анализ на даден обект се прави при следните изменения и преустройства:

– Смяна на предназначението на помещение или сграда
– Обследване на съществуваща или новопостроена сграда на сеизмична устойчивост
– Повреда на конструкцията при природно бедствие и анализ на пукнатините или разрушенията (ако има такива)
– Усвояване на тераса (балкон) към помещение (остъкляване на балкон)
– Слягания или пропадания на фундаменти
– Провисване на плоча
– Усилване на фундаменти, плочи, колони и греди с оглед допълнително натоварване с цел смяна на предназначението й
– Надстройка на съществуваща сграда
– Пукнатини в плочи или колони възникнали при допълнително натоварване на конструкцията
– Промяна на преградни зидове
В някои случаи се изготвя само конструктивно становище. В други случаи освен становището, то трябва да бъде издадено със придружаващ го проект за изпълнението му и конструктивни изчисления. Тъй като всеки случай е индивидуален, може да се свържете с нас за допълнителна информация.
Реклами
%d блогъра харесват това: