Най-правилният избор за да остъклите тераса, да усвоите балкон към помещение, или да остъклите тераса със собствен покрив, е да издадете нужната за това докуметация и разрешителни, защото в противен случай ще се сдобиете с нужната екстра на вашия дом и ще ви стои на главата един скъпо струващ проблем.

Какво предлагаме ние:

За да бъде всичко законно трябва да се снабдите със следните документи и протоколи:

– Протокол от общо събрание на собствениците във входа, като е необходимо 75%  съгласие на съседите.

– Трябва да се снабдите с бланки от деловодството на съответната община , без за това да е необходимо предварително изготвяне и одобряване на инвестиционен проект за това, по реда на чл.147,ал.1,т.12 от ЗУТ. Отивате в общината (района) и попълвате искане (бланка) до главния архитект на района за разрешение за строеж, където ще запишат, че ви се разрешава монтаж на дограмата. Ако обаче лоджията ви се намира на фасадата на уличната регулация, то ще трябва да се свържете с  архитект, с който можем да Ви свържем и ние, за да вземе от архива плана на фасадата и да коригира балкона ви на фасадата, или да се направи нова фасада, в която да покаже остъкления на балкони по всички етажи на кооперацията. По този начин ще спестите време и пари за наемане на архитект като се кооперирате всички съседи които искат тази промяна. Тогава искате одобряване на новата фасада и издаване на разрешението за строеж.

– Трябва да представите конструктивно становище от инженер-конструктор с указания за изпълнението на конструкцията. (за остъклен балкон, усвояване на тераса, или остъкляване на тераса тип „зимна градина“). Такова конструктивно становище може да поръчате при нас. За повече информация може да видите тук.

Важна информация! Имайте предвид, че този ред не се прилага, когато балконът е разположен към първостепенна улична мрежа, където е изрично забранено каквото и да е остъкляване. Понастоящем по чл. 147, ал. 1, т. 12 от ЗУТ е разрешено остъкляването на балкони към второстепенната улична мрежа, при издаване на разрешение за строеж от главния архитект на общината. Не е задължително да се представят за одобряване и инвестиционни проекти, а само трите стъпки, които сме описали по-горе . Пълната забрана важи само за балконите разположени на главна (първостепенна) улична мрежа.

Реклами